Zelení: Útoky na politickou pluralitu v Turecku musejí skončit

Zelení ostře odsuzují útoky Erdoganova režimu na politickou opozici. Ty vyvrcholily pátečním zadržením spolupředsedkyně a spolupředsedy turecké opoziční Lidové demokratické strany (Halkların Demokratik Partisi – HDP) Figen Yüksekdağ a Selahattina Demirtaşe spolu s dalšími 11 členy parlamentu.

Turecký parlament na žádost prezidenta Erdogana v květnu schválil účelový zákon, který zbavil zákonodárce jejich imunity před trestním stíháním. Nyní toho využívá, když bez důkazů obviňuje představitele strany HDP z podpory terorismu. Bezprostředním důvodem k jejich zatčení bylo, že odmítli vypovídat ve věci smyšlených obvinění.

Místopředseda Strany zelených Petr Kutílek k tomu uvádí:“Strana zelených vyjadřuje své hluboké znepokojení nad umlčováním opozice v Turecku. Zelení si všímají rozsahu a závažnosti opatření přijímaných v návaznosti na zmařený pokus o puč. Svobodná média, nezávislou justici, autonomní vzdělávací systém a obecný respekt k lidským právům je třeba považovat za pilíře demokratického zřízení kterékoli země. Oklešťování občanských svobod a demontáž demokratického zřízení jsou proto v Turecku nepřijatelné a zelení je striktně odmítají.”

Během minulého týdne policisté zatkli spolustarosty Diyarbakiru. Ti byli, jako v mnoha dalších převážně kurdských obcích, později nahrazeni vládními pověřenci. Proběhla další velká vlna zatýkaní a propouštění úředníků a akademiků údajně podezřelých z podpory Fethullaha Gülena, kterého vláda podezírá z organizování nezdařeného červencového puče. V Ankaře a Diyarbakiru se konaly policejní razie. V převážně kurdském jihovýchodě regionu Turecka vláda znemožnila přístup k sociálním sítím. Došlo k zakázání dalších opozičních, kurdských a levicových novin a tiskových agentur.

Jsme přesvědčeni, že Evropská unie a její členské státy nemůžou i nadále k těmto událostem v Turecku přivírat oči v iluzi, že si tak udrží vratkou dohodu o migrantech a uprchlících. Hra s hodnotami podkopává naši důvěryhodnost. Máme povinnost pomáhat a podporovat demokratické síly v Turecku, které usilují o diplomatické řešení kurdské otázky, odmítají násilí a zastupují vůli voličů,“ říká Monica Frassoni, spolupřesedkyně Evropských Zelených.

 

Prohlášení v angličtině:

The Czech Greens strongly condemn Erdogan’s regime’s attacks on the political opposition. These culminated in Friday’s detention of Figen Yüksekdağ and Selahattin Demirtas, the co-predisents of the Turkish opposition party, the People’s Democratic Party (Halkların Demokratik Partisi – HDP), along with 11 other members of the Parliament.

In May, at the request of President Erdogan, the Turkish Parliament approved an arbitrary  law that deprived legislators of their immunity from criminal prosecution. Now Erdogan uses it when accusing  the HDP representatives of supporting terrorism with no evidence. An imminent reason for their arrest was that they refused to testify on the matter of fabricated charges.

Petr Kutílek, the Czech Green Party Deputy Chairman says: „The Green Party expresses its deep concern over  suppression of the opposition in Turkey. The Greens keep observing the scope and severity of the measures taken in response to the failed coup d’état attempt. Free media, independent judiciary, autonomous educational system and general respect for human rights should be regarded as pillars of democratic governance in any country. Curtailing of civil liberties and dismantling of the democratic system in Turkey is therefore unacceptable and the Greens condemn it strictly.“

During the last week, police also arrested co-mayors of Diyarbakir. They were replaced by government appointees, as in many other predominantly Kurdish towns. Another large wave of arrests and layoffs of civil servants and academics took place for suspected support of Fethullah Gülen, whom the government suspects of organizing the failed July coup. Police conducted raids in Ankara and Diyarbakir. In the predominantly Kurdish southeastern region of  Turkey, the Government denied access to social networks. Opposition, Kurdish and leftist newspapers and news agencies have been closed down.

„We are convinced that the EU and its member states would be ill advised to continue to turn a blind eye to these events in Turkey in the illusion of keeping a shaky agreement to lock out migrants and refugees. Playing with values will not strengthen our credibility. We have a duty to help and support the democratic forces in Turkey, those like the mayors of Diyarbakir and Demirtas, who strive for a negotiated solution to the Kurdish issue, reject violence and are the legitimate expression of popular vote,” said Monica Frassoni, the Co-Chair of the European Green Party.

Share Button