Všechny naše příjmy můžete sledovat online. Jsme transparentní!


Strana zelených financuje svoji činnost převážně z podpory drobných dárců a etických partnerství. Náš rozpočet tvoří kromě zmiňovaných darů a partnerství také členské příspěvky vybírané dle současného zákona o financování politických stran a příspěvek státu na základě získaných mandátů a hlasů ve volbách. Drtivou většinu činnosti strany však řeší její členové na bázi dobrovolnictví. To platí i pro naše volební kampaně.

Jsme jediná strana v ČR s parlamentní zkušeností, která má skutečně průhledné financování a není diskreditována žádným korupčním skandálem. Jako jediní jsme v korupčním testu MFDnes nepřijali úplatek milionu korun za přijetí zákona. Nemáme podíl v žádné obchodní společnosti, ani nejsme s žádnou soukromou společností spojeni. Neovládáme žádné sdělovací prostředky.


Seznam dárců Strany zelených v roce 2016

V seznamu donorů uvádíme všechny finanční dary od fyzických i právnických osob.

Výroční zprávy a seznamy dárců

Transparentní účty

Transparentní účty regionů

Share Button