Stropnický: Špatná zpráva o zaměstnanosti

Česko se může pyšnit hned několika evropskými „nej“. Máme ze všech zemí Evropské unie nejnižší nezaměstnanost. Podle statistiků také žije v Česku nejméně chudých. Máme nejvíc středoškolsky vzdělaných obyvatel a k tomu třetí největší počet akutních lůžek na obyvatele.

Zdálo by se, že jde o samé dobré zprávy. Zvlášť rekordně nízká nezaměstnanost vypadá povzbudivě. Jen těžko totiž najdeme větší sociální stigma, než když si člověk dlouhodobě nemůže najít zaměstnání. Jenže je to pouze kvantitativní, nikoli kvalitativní údaj.

Z údajů Eurostatu vyplývá, že Češi za hodinu v práci vyrobí jen asi 70 procent toho, co průměrný zaměstnanec v EU. Ze statistik přitom víme, že Češi tráví v práci zhruba 42 hodin týdně, o 3,2 hodiny více, než je průměr EU. Obecně platí, že v zemích s nižší hodinovou produktivitou se pracuje déle. Počtem hodin se tak kompenzuje nižší produktivita a s ní spojená nižší mzda. Platí to i pro nás? Podívejme se tedy na ten nejdůležitější údaj, na mzdy. Mezd se bohužel také týká jedno evropské „nej“, kterým se už ale vláda nechlubí. Máme z celé EU nejvyšší rozdíl mezi výkonem tuzemské ekonomiky a mzdou zaměstnanců. Ukázala to loni v říjnu analýza ekonoma Davida Marka z poradenské společnosti Deloitte. Zatímco hrubý domácí produkt na osobu loni v Česku dosahoval 84 procent průměru EU, mzdy odpovídaly jen 62 procentům unijního průměru.

Jinými slovy, česká ekonomika sice má rekordně nízkou nezaměstnanost, ale je to dáno spíše než výkonem hospodářství tím, že lidé pracují tolik, protože si tak málo vydělají. Nízká produktivita práce svědčí mnohem spíše než o lenosti zaměstnanců o nízké inovativnosti nabízené práce, a tedy o její přidané hodnotě.

Neroste produktivita práce a nelepší se kvalita vzdělávání, to je skutečná vizitka a bolest současné vlády. Nízká nezaměstnanost o těchto kvalitativních faktech podává jen velmi zkreslenou zprávu.

Matěj Stropnický, předseda Strany zelených

Komentář vyšel 21. května 2016 v deníku Mladá fronta DNES.

Share Button