Členské příspěvky

Dle Stanov SZ musí každý člen strany řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené v Hospodářském řádu SZ. Zde naleznete souhrn informací k jejich platbě.

Sazby členských příspěvků:

 1. Základní sazba členského příspěvku: 400 Kč/rok
 2. Snížená sazba členského příspěvku: 300 Kč / rok (důchodci, studenti, sociálně slabí s příjmem do 8 000 Kč měsíčně – nutnost podat žádost hlavnímu manažerovi dle Směrnice o uplatňování sníženého členského příspěvku (schválená Usnesením PSZ č. 39/2012 dne 3. 4. 2012) do 5. března daného roku nebo do 15 dnů od vstupu do SZ)
 3. V případě vstupu do SZ v posledním čtvrtletí daného roku platí jednotná sazba 150 Kč.

Příspěvky se platí:

 1. Pokladníkovi ZO veřejně na členské schůzi ZO. (Pokladník ověří totožnost plátce.)
 2. Převodem z vlastního bankovního účtu na centrální bankovní účet – viz níže.
 3. Pokladníkovi hlavní kanceláře. (Pokladník ověří totožnost plátce.)

Bezhotovostní platba členského příspěvku:

 1. Číslo bankovního účtu: 2800146728/2010, Fio banka.
 2. Variabilní symbol: číslo členského průkazu nebo symbol vygenerovaný intranetovou databází (který vám sdělí předseda ZO nebo hlavní kancelář).
 3. Osobní úhrada se má za prokázanou, pokud název účtu, ze kterého je platba připsána, odpovídá jménu člena – plátce.

Termín pro placení členských příspěvků:

 • Nově vstupující členové: ihned po vstupu (členem se stává občan až poté, co zaplatí členský příspěvek).
 • Stávající členové: do 31. března daného roku.
Share Button