Olomouc: kampaň proti parkovacímu domu

Strana zelených v Olomouci se podílí na kampani proti vybudování obřího parkovacího domu při ZOO Olomouc v katastru Sv. kopeček, který přímo sousedí s katastrem obce Samotíšky. Výstavba by si vyžádala vykácení cca 2ha lesa, který v současnosti slouží k rekreaci a odpočinku obyvatel předmětných obcí i krajského města Olomouce, případně všech návštěvníků ZOO. Záměr výstavby nebyl schválen. Zelení v Olomouci dále podporují výsadbu lipové aleje mezi obcemi Samotíšky a Droždín a pravidelně se zúčastňují podzimního úklidu lesa na Sv. kopečku.


Zdroj: SZ Olomouc

Share Button