Praha 11: Pomáháme občanským sdružením v boji proti developerům v oblasti Trojmezí a Chodovce

V oblasti Trojmezí a Chodovce pomáhali Zelení z Prahy 11 místním občanským sdružením v boji proti developerům a podařilo se jim v lokalitě Trojmezí zamezit zástavbě. V sousední lokalitě snaha o zástavbu pokračuje, nicméně Zeleným se podařilo přesvědčit výbor pro územní rozvoj v Praze 13, který vydal jednomyslně zamítavé stanovisko. Z předložených materiálů totiž jasně vyplynulo, že i přes opakované výzvy investor nepředložil potřebnou dokumentaci. Poskytnutá dokumentace byla často měněna, některé dodatky si dokonce protiřečily, dokumentace k záměru se stala natolik nepřehlednou, že investor si z vlastního popudu vyžádal předloženou dokumentaci zpět.


Více informací:

Z médií:

Zdroj: SZ Praha 11

Share Button