Opava: Město má novou koncepci rozvoje sociálního bydlení

V Opavě je první náměstkyní primátora členka Strany zelených Pavla Brady, která je zodpovědná za sociální oblast. V roce 2011 byla schválena „Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014“, jejímž cílem bylo vytvoření uceleného systému sociálního bydlení s využitím části ubytovacích kapacit města. Opava, stejně jako mnohá další města v České republice, šla od 90. let cestou privatizace bytového fondu. V majetku města tak zůstalo posledních 676 bytů. Byty ve vlastnictví města byly rozděleny na tzv. sociální a běžné. Sociální byty jsou podle vytvořené koncepce určeny pro pět cílových skupin: seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby s psychickým onemocněním a mladé rodiny jako klienty „startovacích bytů“. Zároveň byl schválen nový systém obsazování městských bytů účinný od dubna 2012, který stanovuje transparentní pravidla.


Z médií:

 

Share Button