Hořice: Rekonstrukce parčíku na Náměstí Jiřího z Poděbrad

Zelení v Hořicích spolupracují s blízkým občanským sdružením na úpravě projektu rekonstrukce parčíku na Náměstí Jiřího z Poděbrad, kde má být vykácena veškerá zeleň. Zelení v Hořicích dále řeší koncepci zeleně v rámci města, vystupují proti solení chodníků, provedli finanční a majetkovou analýzu hospodaření města Hořice za léta 2001-2009 a porovnali získané ukazatele se souborem 420 obcí v ČR. Strana Zelených v Hořicích trvale vyvíjí úsilí ve věci úprav veřejných prostranství, a za tímto účelem spolupracuje např. s občanským sdružením Ecoinstitut.

Z médií:

Share Button