Strana zelených (SZ) se připojuje k protestům a nenásilným akcím, které se konají po celém světě proti chovu zvířat na kožešinových farmách. Tisíce zvířat v České republice a miliony na celém světě zemřou každoročně proto, aby jejich kožešina byla využita pro účely kožešinového průmyslu. Strana zelených s tímto neetickým chovem zvířat pro módní účely, který způsobuje jejich utrpení, nesouhlasí.

Jako každý rok se

Ve středu 27. 11. proběhla před ústeckým Krajským úřadem demonstrace proti prolamování těžebních limitů. Reagovala na prohlášení premiéra v demisi Rusnoka, že limity jsou překonané a vyčpělé. Smyslem akce bylo upozornit hejtmana Bubeníčka, který je otevřeným zastáncem prolamování, že pro občany je podstatné prostředí ve kterém žijí, nikoliv zájmy těžařů. Organizátoři akce také přečetli vyjádření předsedy zelených Ondřeje Lišky,

Jakkoliv to může znít překvapivě, jsme rádi, že se jeden případ propagace Strany zelených, který ovšem volebním štábem zelených nebyl schválen a byl umístěn na web bez jeho vědomí, dostal do soutěže Sexistické prasátečko, která je pořádána brněnskou neziskovou organizací Nesehnutí. Strana zelených pořádání této soutěže dlouhodobě podporuje. Jako strana se totiž snažíme o totéž jako soutěž: Bourat genderové stereotypy

Zelení se zapojili do akce Noc venku, která se snaží přiblížit veřejnosti problematiku bezdomovectví. Kromě informování veřejnosti se snaží také vyvolat diskuzi o návrhu zákona, který by zabránil každoročnímu nárůstu počtu lidí bez domova. Bytová situace nejchudších občanů v ČR je kritická. Strana zelených (SZ) je znepokojena dlouhodobým nezájmem státu o zajištění důstojného bydlení a nesouhlasí s neustálým odsouváním přijetí

Především je vyčpělá úřednická vláda opírající se pouze o přátele Miloše Zemana. Premiér Rusnok možná hledá trafiku u některého z uhlobaronů, ale měl by si uvědomit, že limity těžby brání města a obce před uhelnými doly, které by se mohly rozšířit pouze za cenu pokračování devastace a vysídlování severních Čech. Strakovu akademii je třeba vyvětrat a nasměrovat českou ekonomiku směrem

Zelení se při dnešním projednávání Státní energetické koncepce (SEK) postavili ostře proti. Energetická koncepce neřeší aktuální problémy energetiky v ČR a opomíjí důležité faktory jako je prolomení limitů těžby hnědého uhlí, využívání obnovitelných zdrojů nebo rozšiřování jaderné energetiky bez posouzení zatížení spotřebitelů dalšími náklady.

„Státní energetická koncepce je postavena na plýtvání a zbytečném zdražování elektřiny, které pocítí každá domácnost,“ uvedl

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) naprosto bezskrupulózně pokračuje v paralýze resortu životního prostředí. Pod vedením ministra v demisi Tomáše Podivínského (KDU-ČSL) vydalo šokující vyjádření, které opět staví Krušné hory do stavu ohrožení. MŽP tvrdí, že zpracování kompletního posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) o vydobytí části uhelných zásob v lomu ČSA na úpatí Krušných hor je nepotřebné.

MŽP ve svém prohlášení

Ani čtvrtstoletí nestačilo, abychom naplnili ideály Listopadu ’89. Zelení jsou přesvědčeni, že iniciátory potřebných společenských změn musí být na prvním místě politici, avšak bez silnějšího zapojení veřejnosti k zásadní změně nedojde. Mnohé nasvědčuje tomu, že politici zvoleni v posledních volbách na takový úkol stále nejsou připraveni. Významného výročí se navíc opět snaží zneužít neonacisté.

„Stejně jako se občané i mimo

Česko by mělo tendr na další reaktory v Temelíně odpískat. Jde o nešťastné dědictví po Martinu Romanovi a Nečasově vládě, které v sobě může mít řadu skrytých kostlivců. Je patrné, že okolnosti tohoto tendru jsou více než podivné. Navíc naše ekonomika více energie tohoto typu nepotřebuje – už dnes vyvezeme více, než současný Temelín vyrobí.

Ondřej Liška
předseda Strany

Strana zelených dlouhodobě bojuje za dekriminalizaci konopí a podporuje veřejnou debatu o legalizaci této rostliny. Zdůrazňujeme také potřebu zaměření represivních složek na boj se skutečným organizovaným zločinem. Dekriminalizaci konopí Zelení dlouhodobě prosazují nejen v českém, ale i v evropském parlamentu.

Už v našem volebním programu jsme dali jasně najevo, že se zasadíme o co nejrychlejší dekriminalizaci konopí pro osobní potřebu,